Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Verified Key Strengths
Our company covers 4500 sqm, with 37 staff.
Our company was established in 2016. Currently, our clients mainly in North America,South America,Africa. Hope to work with you.
Verified Video

Giới thiệu video

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Aug.2020 - Aug.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Combined
  Ngành: Construction & Real Estate
  Sản phẩm/Dịch vụ: Aluminum Window; Aluminum Door; Metal Door; Wood Door; Handrail
  Số lượng nhân viên: 11 - 50 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 10 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 4500 Square meters
  Kích thước văn phòng: 500 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 03660691
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Năng lực sản xuất hàng năm (Năm trước): Aluminum Window: 22,000 SQM; Aluminum Door: 22,000 SQM
  Để biết thêm chi tiết về năng lực sản xuất của nhà cung cấp này, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Số lượng thanh tra QA/QC: 2 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Aug.2020 - Aug.2021
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này